English T&C's

Bastion supplies lime and related products to the agricultural sector. These terms and conditions apply in respect of the procurement of such products.

Download the PDF

Afrikaans T&C's

Bastion verskaf kalk en verwante produkte aan die landbousektor. Hierdie terme en voorwaardes reël die koop van sodanige produkte.

Laai die PDF af