Latest News Articles

Stay up to date with all the latest events from Bastion.

Pak grondversuring by die horings!

Grondsuurheid word as ʼn oormaat waterstof-ione (H⁺) teenoor die hoeveelheid hidroksied-ione (OH⁻) in die grond gedefinieer en die stand van hierdie balans word in die pH van die grond gereflekteer.