Latest News Articles

Stay up to date with all the latest events from Bastion.

Bekalk, dit is hoog tyd

Optimale saaiboerderypraktyke begin met betroudare monsterneming en ‘n goed beplande bekalkingsprogram. Sodoende word die pH-vlakke reggestel tot op die vlakke wat gewasse nodig het om optimaal te groei.